دانش آموزان

check i net به تاریخ پیوست!

هم اکنون پلتفرم ِ جدید check-e.jetzt برای دانش آموزان اشتوتگارت وجود دارد. یک بار در هفته از طریق چت تصویری توسط خانم یا آقای پشتیبان که مخصوص تو تعیین شده، همراهی می شوی. این پروژه رایگان است اما می بایست حداقل به مدت نیم سال در آن شرکت داشته باشی. درسی را که برای آن احتیاج به پشتیبان داری، می توانی در فرم ثبت نام وارد کنی.

پس اگر به زودی به این فکر میافتی که check i jetzt بگی، زود ثبت نام کن!
مهم اینست که یک معلم و یا یک مشاور اجتماعی با امضاﺀ روی فرم ثبت نام امکان حضور تو در این پروژه را تایید کند.
به محض اینکه فرم ثبت نام به دست ما برسد، یکی از همکاران ما با تو تماس می گیرد و به دنبال فرد پشتیبانی می گردد که می خواهد تو را همراهی کند.بعد همدیگر را روی پلتفرم ملاقات می کنید تا با هم آشنایی پیدا کنید و در مورد چگونگی و مدت زمان پشتیبانی گفتگو کنید.

چرا باید در این پروژه شرکت کنم
ما برای تو پشتیبانی را انتخاب می کنیم تا درسهایی که شاید در مدرسه خوب متوجه نشده ای، برایت توضیح و یا سوالات تو را پاسخ بدهد. او با تو درسها را تمرین می کند تا بتوانی در آینده با کلاس درس بهتر همراه شوی و امتحانات برایت راحت تر باشد.

اگر بعد از اولین جلسه متوجه شدی که پشتیبان پیشنهادی ما مناسب تو نیست، ما دوباره جستجو و شخص دیگری را معرفی می کنیم.

Jetzt anmeldenFormular

پیمایش به بالا