…check i jetzt!

صفحه اصلی

ما برای دانش آموزان ِ شهر اشتوتگارت پشتیبانِ آموزشی معرفی می کنیم.

پشتیبان ها به صورت داوطلبانه هفته ای یکبار از طریق چت تصویری با کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار می کنند. آنها می توانند درانجام تکالیف درسی در موضوعات مختلف کمک کنند، مفاهیم را توضیح دهند و یا به سوالات پاسخ دهند.  

بسیاری از دانش آموزان ِ اشتوتگارتی به پشتیبان آموزشی احتیاج دارند اما برای همه آنها امکان مراجعه به یک معلم خصوصی وجود ندارد. ما می خواهیم برای این کودکان و نوجوانان این امکان را فراهم کنیم که در امر یادگیری، حمایت و پشتیبانی شوند. استفاده از این خدمات رایگان است.

از طریق سایت اینترنتی ما به زبان های مختلف کسب اطلاع کنید و در صورت تمایل برای یافتن پاسخ سوالات خود با ما تماس بگیرید.

 

Anmeldung fürSchüler_innen Anmeldung fürLernbegleiter_innen

…check i jetzt!

News

پیمایش به بالا