پدر و مادرها

ما با پلتفرمcheck-e.jetzt برای دانش آموزانِ اشتوتگارت پروژه رایگان جهت پشتیبانی آموزشی اراﺋه میکنیم.

دانش آموزان یک بار در هفته از طریق ابزار چت تصویری با نام Jitis (بر روی سرور اختصاصی و با حفظ امینیت داده ها) به صورت فردی پشتیبانی می شوند.

شرایط شرکت در این پروژه، توصیه معلم، مشاور اجتماعی و یا یکی از همکاران یک مرکز مشاوره است که توسط امضاﺀ فرم ثبت نام در اختیار ما قرار داده می شود. دانش آموزان می بایست حداقل نیم سال در این پشیبانی آموزشی شرکت داشته باشند.

می توانید درسی را که برای آن درخواست پشتیبانی دارید، در فرم ثبت نام وارد کنید.به محض بررسی اطاعات یکی از همکاران ما با فرزند شما تماس می گیرد و شخصی را که مناسب پشتیبانی است انتخاب می کند. پس از آن روی پلتفرم دیجیتالی ملاقات اول صورت می گیرد (برای دانش آموزان زیر١٦ سال با حضور یکی از والدین، معلم و یا مشاور اجتماعی) تا همگی همدیگر را بشناسند و در باره زمان تماس ها و طول دوره و موضوع پشتیبانی گفتگو کنند.
پس از آن هر دو طرف می توانند در خصوص شروع پشتیبانی تصمیم بگیرند.

برای فرزندم چه فایده ای دارد؟
دختر یا پسر شما می تواند به شکلی ساده از طریق چت تصویری با یک پشتیبانِ آموزشی ملاقات کند. پشتیبان ها با توجه به نوع مدرسه، سطح آموزشی و درس مورد نظرِ فرزند شما انتخاب می شوند. پشتیبان می تواند در جلسات آموزشی هفتگی مفاهیم درسی را برای فرزند شما دوباره توضیح دهد و یا با تمرین های مختلف به آن مفاهیم عمق بیشتری بدهد. بدین ترتیب دانش آموزان می توانند کلاس درس را بهتر دنبال کنند و ممکن است نتایج موفقیت آمیز و همینطور احساس شادی بیشتری در مدرسه داشته باشند.

Formular

پیمایش به بالا